fbpx

Opleiding Piloot

PPL Vliegen is voor iedereen mogelijk!

De opleiding is modulair opgesteld en u kan dus ten allen tijde de lessen reeks starten.
Voor een Intro ivm opleiding tot privaat-piloot, klik hier.
Voor het lessenrooster ga naar de rubriek downloads.

!Opgelet! Het lessenrooster kan, naargelang omstandigheden, licht wijzigen. De lesgever zal dit steeds tijdig melden in een voorgaande les.

Hieronder vindt u een korte uitleg wat de opleiding tot piloot inhoud.

Interesse?
Mail naar info@westaviationclub.be
Onze troeven :

7 dagen op 7 vliegen !
Prachtige vliegomgeving !
Ervaren instructeurs!
Moderne vloot !
Dankzij een doordachte keuze wat betreft de opleidings- en gevorderde toestellen en het ontbreken van de landingstaksen kunnen we ons bij de goedkoopste van België rekenen …

Het behalen van de vergunning Private Pilot Land planes bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Een geldig geneeskundig attest
2. Administratieve Info
3. Theoretische onderdeel
4. Praktische onderdeel
5. Vaardigheidstest

GTI in vlucht

1. Geneeskundig attest (onderzoek klasse 2)

Het geneeskundig attest is een zeer belangrijk document dat een kandidaat piloot zo spoedig mogelijk op zak moet hebben. Strict genomen is het niet noodzakelijk dat je in het bezit bent van het geneeskundig attest bij de start van je -praktijk- opleiding maar het is wél noodzakelijk om alleen -solo- te mogen vliegen. Daarbij geeft het je de zekerheid dat je medisch geschikt bent om piloot te worden.

Het onderzoek bestaat uit basisonderzoek en een uitgebreid onderzoek van neus-keel-oren, hart, longen, ogen en bloed. Een normaal gezond persoon zou geen problemen mogen ondervinden om dit attest te bemachtigen.

Aanvraagformulieren kunnen in de vliegclub bekomen worden of via de site van de “Federale Overheidsdient van Mobiliteit en Vervoer”. Eenmaal de aanvraag verstuurd is zal contact met U worden opgenomen door de betreffende instantie.
De kostprijs bedraagt ongeveer 390€ en wordt meegedeeld bij de uitnodiging voor het onderzoek.
Het geneeskundig attest blijft 5 jaar geldig voor personen jonger dan 40 jaar, 2 jaar voor personen tussen de 40 en 50 jaar,
12 maanden voor personen vanaf 50 jaar.

OPGELET: Voor een herkeuring hoeft men vanaf heden niet meer naar Brussel, maar gewoon naar een daartoe bevoegde geneesheer. De lijst met erkende geneesheren kan u vinden op de website van het DGLV.

2. Administratieve Info

Het praktische gedeelte van de opleiding kan dadelijk van start gaan. Echter dien je vanaf je eerste vlucht (met instructeur) deze te registreren in je vliegboek. Dit vliegboek is het enige bewijs dat je een vlucht hebt uitgevoerd.

Je persoonlijk vliegboek dien je aan te vragen  bij het DGLV.

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 43 70
Mail: bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be

3. Theoretisch Onderdeel

• Luchtvaartreglementering:

In deze cursus wordt de wetgeving, luchtvaartregels, luchtverkeersdiensten en vergunningen bekeken.

• Navigatie:

Hier wordt aandacht geschonken aan de voorbereiding van een vlucht om de bestemming te bereiken, het gebruik van alle soorten kaarten, het omgaan met de navigatiecomputer en een bespreking van radionavigatie.

• Algemene kennis van het luchtvaartuig:

Bespreking van de cel, de aërodynamica, de werking van de bedieningsorganen.

• Instrumenten:

Beschrijving van alle cockpitinstrumenten en hun werking.

• Vluchtbeginselen:

Algemene inleiding tot de aerodynamica

• Vluchtprestatie & Planning:

Hier behoren vooral de fundamentele berekeningstechnieken m.b.t. het uitvoeren van vlucht zoals het opmaken van een weight & balance en het berekenen van de nodige baanlengte.

• Meteorologie:

Dit is een zeer cruciaal thema, want de invloed van het weer op het vliegen kan niet genoeg benadrukt worden. Men maakt een grondige studie van de weerkaarten, een kijk op de atmosfeer en de verschillende weersomstandigheden behoort ook tot deze cursus.

• Operationele procedures:

Een klein vakje waarin verschillende procedures voorgeschreven worden m.b.t. opsporing en redding, ongevallen, … => veiligheid

• Communicatie:

Alles wat te maken heeft met de radioverbindingen en algemene communicatie in de lucht wordt hier uitgelegd a.d.h.v. verschillende oefeningen en voorbeelden.

• Menselijke prestaties en beperkingen:

Alle mogelijke omstandigheden in vlucht die betrekking hebben tot ons lichaam worden hier uitgelegd. (Basisfysiologie & psychologie)

• Alle examens dienen afgelegd te worden voor het Directoraat-generaal Luchtvaart in Brussel.
• Zelfstudie kan U volgen via de BAFA Distance Learning. Meer info hierover vindt U op de website van BAFA

4. Praktisch onderdeel

Zoals voorheen al gezegd kan men pas starten met de praktijk wanneer men de oefenvergunning op zak heeft. De eerste lessen maakt de kandidaat piloot kennis met het vliegen onder begeleiding van een instructeur. Alle vliegtuigen zijn voorzien van een dubbele besturing waardoor de instructeur kan ingrijpen indien nodig en de veiligheid ten alle tijden wordt gerespecteerd. Na de inleiding start de piloot met het trainen van “Touch & Go’s”. Dit zijn vaste vliegpatronen rond het vliegveld waarbij men de take-off en landing onder de knie moet krijgen door intensief te trainen. Wanneer de piloot ongeveer een 15-tal uren gevlogen heeft komt een eerste solo vlucht. Hierbij worden de touch & go’s alleen door de kandidaat piloot gevlogen onder toezicht van een instructeur die nu op de grond blijft. Het is een korte vlucht, maar een enorme mijlpaal in de opleiding tot piloot! Vervolgens leert de leerling ook navigatievluchten uit te voeren. Dit zijn overlandvluchten waarbij men naar andere vliegvelden leert vliegen met de nodige navigatiemiddelen. Het laatste onderdeel bestaat dan uit het leren van noodprocedures.

Onze instructeurs:

Rik Sanders: rik.sanders1@telenet.be (PPL)
Nico Reyns: nico.reyns@hotmail.com (PPL)
Bert Indevuyst:  bert@indevuyst.be (PPL)
Johan De Block:  johan.deblock@gmail.com (PPL)

5. Vaardigheidstest

Na het slagen van het theoretische examen kan de piloot zijn praktijkexamen afleggen. Hiervoor moet hij/zij wel beschikken over minstens 45 vlieguren en uiteraard goedkeuring van de instructeur. Men neemt dan contact op met een examinator die aangeduid wordt door het Bestuur der Luchtvaart.