fbpx

Opleiding ULM Piloot

ULM Vliegen is voor iedereen mogelijk!

De opleiding is modulair opgesteld en u kan dus ten allen tijde de lessen reeks starten.
Voor een Intro ivm opleiding tot privaat-piloot, klik hier.
Voor het lessenrooster ga naar de rubriek downloads.

!Opgelet! Het lessenrooster kan, naargelang omstandigheden, licht wijzigen. De lesgever zal dit steeds tijdig melden in een voorgaande les.

Interesse? Mail naar info@westaviationclub.be

Onze troeven :

• 7 dagen op 7 vliegen !
• Prachtige vliegomgeving !
• Ervaren instructeurs!
• Moderne vloot !

Dankzij een doordachte keuze wat betreft de opleidings- en gevorderde toestellen en het ontbreken van de landingstaksen kunnen we ons bij de goedkoopste van België rekenen …

DSC02999

Hieronder vindt u een korte uitleg wat de opleiding tot ULM piloot inhoud.

Het behalen van de vergunning ULM bestaat uit verschillende onderdelen:

1. Een geldig geneeskundig attest
2. Een oefenvergunning
3. Theoretische onderdeel
4. Praktische onderdeel
5. Vaardigheidstest
OO-H2O with clouds

1. Geneeskundig attest (onderzoek klasse 4)

Het geneeskundig attest is het eerste wat een kandidaat piloot moet op zak hebben. Het onderzoek bestaat uit basisonderzoek en een uitgebreid onderzoek van neus-keel-oren, hart, longen, ogen en bloed. Een normaal gezond persoon zou geen problemen mogen ondervinden om dit attest te bemachtigen.

Aanvraagformulieren kunnen in de vliegclub bekomen worden of via de site van de “Federale Overheidsdienst van Mobiliteit en Vervoer”. Eenmaal de aanvraag verstuurd is zal contact met U worden opgenomen door de betreffende instantie.De kostprijs van dit geneeskundig onderzoek bedraagt ongeveer €100 en wordt meegedeeld bij de uitnodiging voor het onderzoek.
Het geneeskundig attest (klasse 4) blijft 60 maanden geldig voor personen jonger dan 40 jaar en 24 maanden voor personen ouder dan 40 jaar. (KB 12/07/2013 Art. 54)
OPGELET: Voor een herkeuring hoeft men vanaf heden niet meer naar Brussel, maar gewoon naar een daartoe bevoegde geneesheer.

2. De Oefenvergunning

Het praktische gedeelte van de opleiding kan pas van start gaan wanneer de kandidaat piloot een oefenvergunning heeft. Deze vergunning kan bekomen worden bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart van het Federaal Ministerie van Mobiliteit en Vervoer. Hiervoor heeft U een aantal documenten nodig:

• geldig getuigschrift van goed zedelijk gedrag
• kopie geneeskundig attest
• kopie van identiteitskaart
• pasfoto
• bewijs van betaling (120€)

Wanneer u al deze documenten opstuurt naar het Directoraat-Generaal Luchtvaart zal uw oefenvergunning samen met een persoonlijk vliegboek (Logboek) naar u opgestuurd worden. De oefenvergunning blijft geldig voor een periode van 2 jaar, maar kan verlengd worden voor nog eens 2 jaar mits een geldig medisch attest.

3. Theoretisch Onderdeel

De theoretische vakken voor de ULM opleiding in de West Aviation Club vzw zijn gelijk aan deze van de PPL, Echter moet de kandidaat ULM piloot enkel het examen “Luchtvaartreglementering” en “Radiocommunicatie” afleggen voor het Directoraat-generaal Luchtvaart. De andere examens worden in de club afgenomen.
De zelfstudie ULM kan men volgen onder begeleiding van de instructeur.

De theoriecursus kan via lessen of via zelfstudie ingestudeerd worden. De lessen worden gegeven
in het leslokaal van de West Aviation Club. Start van deze lessen wordt meegedeeld via deze site.

Mocht U echter extra informatie willen is het aan te raden langs te komen op de club of
te mailen naar info@westaviationclub.be

4. Praktisch onderdeel

Zoals voorheen al gezegd kan men pas starten met de praktijk wanneer men de oefenvergunning op zak heeft. De eerste lessen maakt de kandidaat piloot kennis met het vliegen onder begeleiding van een instructeur. Alle vliegtuigen zijn voorzien van een dubbele besturing waardoor de instructeur kan ingrijpen indien nodig en de veiligheid ten alle tijden wordt gerespecteerd. Na de inleiding start de piloot met het trainen van “Touch & Go’s”. Dit zijn vaste vliegpatronen rond het vliegveld waarbij men de take-off en landing onder de knie moet krijgen door intensief te trainen. Wanneer de piloot ongeveer een 15-tal uren gevlogen heeft komt een eerste solo vlucht. Hierbij worden de touch & go’s alleen door de kandidaat piloot gevlogen onder toezicht van een instructeur die nu op de grond blijft. Het is een korte vlucht, maar een enorme mijlpaal in de opleiding tot piloot!

Vervolgens leert de leerling ook navigatievluchten uit te voeren. Dit zijn overlandvluchten waarbij men naar andere vliegvelden leert vliegen met de nodige navigatiemiddelen. Het laatste onderdeel bestaat dan uit het leren van noodprocedures.

Onze instructeurs ULM :

Franky Pollet: franky-pollet@telenet.be
Mario Clemmens: mario.clemmens@telenet.be
Wim Supeley: wimsupeley@yahoo.com

5. Vaardigheidstest

Na het slagen van het theoretische examen kan de piloot zijn praktijkexamen afleggen. Hiervoor moet hij/zij wel beschikken over voldoende vlieguren en uiteraard goedkeuring van de instructeur. Men neemt dan contact op met een examinator die aangeduid wordt door het Bestuur der Luchtvaart.