West Aviation Club, dat is beleven en genieten van het vliegen !

De club werd opgericht in 1948, kort na de Tweede Wereldoorlog.
In het begin vlogen er slechts militairen en personen die hun eigen vliegtuig gekocht of zelf gebouwd hadden. De vzw West Aviation Club heeft zich steeds tot doel gesteld het vliegen voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken en daar zijn we  aardig in geslaagd. De club groeide uit van een bescheiden clubje tot een geregistreerde school met veel leden.

De Koninklijke ‘West Aviation Club’ Vzw is een erkende vliegschool voor de opleiding tot privaat piloot (PPL)
en/of  Ultralight Piloot (ULM).
Gedurende het weekend en tijdens de week bieden we alle geinteresseerden de mogelijkheid tot een rondvlucht of een initiatievlucht.
Tevens bieden wij aan gebrevetteerde piloten de mogelijkheid om toestellen van onze vloot te huren.

Door de inzet van de leden kunnen we de opleidingen goedkoop houden en kan iedereen tegen een relatief laag tarief zijn hobby beoefenen.
Er is ook een drang vanuit de club om niet ter plaatse te blijven trappelen,  maar om elk jaar opnieuw vooruitgang te boeken. Buiten de pas  vernieuwde vloot heeft de vzw West Aviation Club nog enkele grote  projecten voor de boeg. (Oa. een nieuw Clubhuis). Dit om de mogelijkheden als vliegclub  verder uit te breiden en onze leden zo veel mogelijk te verwennen.