In december haalde Kato Claeys haar brevet PPL.
Ze legde een feilloos parcours af zei haar lesgever Bert Indevuyst.

De examinator Eddy Claeys kon haar positief evalueren na een vlucht van 1u54 min.

Omdat Kato dit als verrassing wilde houden voor haar mama mochten we dit nu nog maar publiceren.

Proficiat